Σχολικό έτος 2020-2021

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθύντρια – Γανοπούλου Κυριακή

Α΄1 – Πράπα Μαρία

Α΄2 – Κακουλίδου Σουμέλα

Β΄1 – Γεωργιάδου Σημέλα

Β΄2 – Μωυσίδου Αφροδίτη

Γ΄1 – Γανοπούλου Κυριακή

Γ΄2 – Τζιώτας Κων/νος

Δ΄1 – Βενιοπούλου Μαριάννα

Δ΄2 – Τσάκωνα Χριστίνα

Ε΄- Κορφιώτου Αμυγδαλιά

ΣΤ΄1 – Παπαθανασίου Ζωή

ΣΤ΄2 – Μακρυδάκη Μαρία

Ολοήμερο – Μουρατίδης Κων/νος

Τμήμα Ένταξης – Χρηστάκη Αναστασία

Τμήμα Υποδοχής ΖΕΠ – Μακαριάδου Μαρία

Αγγλικής – Μάρκου Βασιλική, Κολλίτσα Αικατερίνη, Αναστασιάδου Ιωάννα

Γαλλικής – Παπαγιαννούλη Δέσποινα

Γερμανικής – Βουλιουβάση Ελένη

Φυσικής Αγωγής – Τσιούκα Ανθούλα, Πιστοφίδης Κοσμάς

Πληροφορικής – Αρζόγλου Ευθυμία

Εικαστικής Αγωγής – Φωτοπούλου Ελένη

Θεατρικής Αγωγής – Παπαγεωργίου Ελένη

Μουσικής Αγωγής – Ιτσουαϊντσε Νατέλα

Σχολική Νοσηλεύτρια: Βασιλείου Κλειώ

Σχολικό έτος 2019-2020

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθυντής – Κατσαντώνης Ευάγγελος

Α΄1 – Γεωργιάδου Σημέλα

Α΄2 -Μωυσίδου Αφροδίτη

Β΄1 – Σιδηροπούλου Σοφία

Β΄2 – Πράπα Μαρία

Γ΄1- Βενιοπούλου Μαριάννα

Γ΄2 – Τσάκωνα Χριστίνα

Δ΄ – Τζιώτας Κων/νος

Ε΄1 – Παπαθανσίου Ζωή

Ε΄2 – Μακρυδάκη Μαρία

ΣΤ΄1 – Γανοπούλου Κυριακή

ΣΤ΄2 – Κατσαντώνης Ευάγγελος

Ολοήμερο – Μουρατίδης Κων/νος

Τμήμα Ένταξης – Καγκελίδου Παρθένα

Παράλληλη Στήριξη 1- Δαμιανίδου Ανθούσα

Παράλληλη Στήριξη 2 – Γλυκός Κων/νος

Τμήμα Υποδοχής Ρομά – Ξενίδου Ευδοξία

Αγγλικής – Μάρκου Βασιλική

Αγγλικής – Κολλίτσα Αικατερίνη

Γερμανικής – Βουλιουβάση Ελένη

Γαλλικής – Παπαγιαννούλη Δέσποινα

Φυσικής Αγωγής – Τσιούκα Ανθούλα

Φυσικής Αγωγής – Γιαννουλάτου Αναστασία

Πληροφορικής – Αρζόγλου Ευθυμία

Μουσικής – Σαρακατσιάνος Αντώνιος

Θεατρικής Αγωγής – Στεφανοπούλου Ιωάννα

Σχολικός Νοσηλευτής – Μιλκόπουλος Άγγελος

Σχολικό έτος 2018-2019

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθυντής – Κατσαντώνης Ευάγγελος

Α΄1 – Ορδουλίδου Ελένη

Α΄2 -Πράπα Μαρία

Β΄1 – Γεωργιάδου Σημέλα

Β΄2 – Μωυσίδου Αφροδίτη

Γ΄- Τζιώτας Κων/νος

Δ΄1 – Σιδηροπούλου Σοφία

Δ΄2 – Βενιοπούλου Μαριάννα

Ε΄1 – Γανοπούλου Κυριακή

Ε΄2 – Κατσαντώνης Ευάγγελος

ΣΤ΄1 – Παπαθανσίου Ζωή

ΣΤ΄2 – Τσάκωνα Χριστίνα

Ολοήμερο – Μουρατίδης Κων/νος

Τμήμα Ένταξης – Καραγιάννη Λεωνή

Παράλληλη Στήριξη 1- Δαμιανίδου Ανθούσα

Παράλληλη Στήριξη 2 – Ιωαννίδου Ευγενία

Τμήμα Υποδοχής Ρομά – Πασχαλίδου Ελευθερία

Αγγλικής – Μάρκου Βασιλική

Αγγλικής – Κολλίτσα Αικατερίνη

Γερμανικής – Βουλιουβάση Ελένη

Γαλλικής – Βάβουρα Δέσποινα

Φυσικής Αγωγής – Τσιούκα Ανθούλα

Φυσικής Αγωγής – Γιαννουλάτος Νικόλαος

Πληροφορικής – Αρζόγλου Ευθυμία

Μουσικής – Σαντουρτζόγλου Ελισάβετ

Εικαστικών – Αθανασιάδου Ευαγγελία

Θεατρικής Αγωγής – Παπαγεωργίου Ελένη

Σχολική Νοσηλεύτρια – Ουζουνίδου Μαρίνα

Σχολικό έτος 2017-2018

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθυντής – Κατσαντώνης Ευάγγελος

Α΄ 1 – Γεωργιάδου Σημέλα

Α΄2 – Μωυσίδου Αφροδίτη

Β΄ – Τσάκωνα Χριστίνα

Γ΄1 – Σιδηροπούλου Σοφία

Γ΄2 – Τζιώτας Κων/νος

Δ΄1 – Κατσαντώνης Ευάγγελος

Δ΄2 – Βενιοπούλου Μαριάννα (Χασιώτης Βασίλειος)

Ε΄1 – Παπαθανσίου Ζωή

Ε΄2 – Καβζαλίδου Παρασκευή (Δημάκη Μαρία)

ΣΤ΄1 – Γανοπούλου Κυριακή

ΣΤ΄2 -Μουρατίδης Κων/νος

Ολοήμερο – Μουρατίδης Κων/νος, Σιδηροπούλου Σ., Τζιώτας Κ.

Τμήμα Ένταξης – Τρομπούκης Μενέλαος

Τμήμα Υποδοχής – Πασχαλίδου Ελευθερία

Παράλληλη Στήριξη – Δαμιανίδου Ανθούσα

Αγγλικής – Μάρκου Βασιλική

Αγγλικής – Πετανίδου Όλγα

Γερμανικής – Μπράντη Ανθία

Φυσικής Αγωγής – Τσιούκα Ανθούλα

Φυσικής Αγωγής – Γιαννουλάτος Νικόλαος

Πληροφορικής – Διαμαντοπούλου Μαρία

Θεατρικής Αγωγής – Στεφανοπούου Ιωάννα

Σχολική Νοσηλεύτρια – Ζάρρη Δέσποινα

Σχολικό έτος 2016-2017

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθυντής – Κατσαντώνης Ευάγγελος

Α΄  – Τσάκωνα Χριστίνα

Β΄1 – Γεωργιάδου Σημέλα

Β΄2 – Τζιώτας Κων/νος

Γ΄1 – Κατσαντώνης Ευάγγελος

Γ΄2 – Βενιοπούλου Μαριάννα

Δ΄1 – Μωυσίδου Αφροδίτη

Δ΄2 – Σιδηροπούλου Σοφία

Ε΄1 – Γανοπούλου Κυριακή

Ε΄2 – Βόλνα Σοφία

ΣΤ΄1 – Παπαθανασίου Ζωή

ΣΤ΄2 -Παπαδόπουλος Κλήμαντος

Ολοήμερο – Μουρατίδης Κων/νος

Τμήμα Ένταξης – Καραγιάννη Λεωνή

Τμήμα Υποδοχής – Πασχαλίδου Ελευθερία

Παράλληλη Στήριξη – Ντριγκόγια Χριστίνα

Ενισχυτική Διδασκαλία – Βενιοπούλου Μ., Μουρατίδης Κ., Μωυσίδου Αφ., Σιδηροπούλου Σ.

Αγγλικής – Μάρκου Βασιλική

Αγγλικής – Πετανίδου Όλγα

Γερμανικής – Δημητριάδου Χριστίνα

Φυσικής Αγωγής – Τσιούκα Ανθούλα

Φυσικής Αγωγής – Τσακαλίδου Μαρία

Πληροφορικής – Αρζόγλου Ευφροσύνη

Μουσικής Αγωγής – Γουργουλιάτου Ευδοξία

Θεατρικής Αγωγής – Τασούλας Πέτρος

Εικαστικών – Κύρμου Κυριακή

Σχολική Νοσηλεύτρια – Ζάρρη Δέσποινα

Σχολικό έτος 2015-2016

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθυντής – Κατσαντώνης Ευάγγελος

Α΄1 – Γεωργιάδου Σημέλα – αίθουσα 3 (όροφος)

Α΄2 – Νεστοροπούλου Αθηνά – αίθουσα 4 (όροφος)

Β΄1 – Μουρατίδης Κων/νος – αίθουσα 1 (όροφος)

Β΄2 – Βόλνα Σοφία – αίθουσα 02 (ισόγειο)

Γ΄1 – Μωυσίδου Αφροδίτη – αίθουσα 01 (ισόγειο)

Γ΄2 – Σιδηροπούλου Σοφία – αίθουσα 10 (όροφος)

Δ΄1 – Παπαδόπουλος Κλήμαντος – αίθουσα 5 (όροφος)

Δ΄2 – Τσάκωνα Χριστίνα – αίθουσα 9 (όροφος)

Ε΄1 – Παπαθανασίου Ζωή – αίθουσα 6 (όροφος)

Ε΄2 – Γανοπούλου Κυριακή – αίθουσα 2 (όροφος)

ΣΤ΄1 – Κατσαντώνης Ευάγγελος – αίθουσα 7 (όροφος)

ΣΤ΄2 – Παρτάλα Κων/να – αίθουσα 8 (όροφος)

Ολοήμερο – Τζιώτας Κων/νος

Τμήμα Ένταξης – Καραγιάννη Λεωνή

Παράλληλη Στήριξη 1 – Καραγιοβάννη Πασχαλίνα

Παράλληλη Στήριξη 2 – Σύγγα Γενοβέφα

Τμήμα Υποδοχής Ρομά – Πασχαλίδου Ελευθερία

Ενισχυτική Διδασκαλία – Τζιώτας Κων/νος

Αγγλικής – Μάρκου Βασιλική

Αγγλικής – Πιπερίδου Ελισάβετ

Γερμανικής – Βουλιουβάση Ελένη

Γαλλικής – Υποδηματοπούλου Παναγιώτα

Φυσικής Αγωγής – Τσιούκα Ανθούλα

Φυσικής Αγωγής – Γιαννουλάτος Νικόλαος

Πληροφορικής – Γαλανός Χρήστος

Μουσικής Αγωγής – Αϊντζή Βασιλική

Θεατρικής Αγωγής – Τόμτση Αικατερίνη (Α΄, Β΄, Γ΄)

Θεατρικής Αγωγής –

Εικαστικών – Σαπνάρα Ευυδοξία (Α΄, Β΄)

Εικαστικών – Ζέρβας Κων/νος (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄)

Σχολικό έτος 2014-2015

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθυντής – Κατσαντώνης Ευάγγελος

Α΄1 – Μουρατίδης Κων/νος – αίθουσα 3 (όροφος)

Α΄2 – Βόλνα Σοφία – αίθουσα 4 (όροφος)

Β΄1 – Αλεξοπούλου Παναγιώτα – αίθουσα 6 (όροφος)

Β΄2 – Τσάκωνα Χριστίνα – αίθουσα 02 (ισόγειο)

Γ΄1 – Παπαδόπουλος Κλήμαντος – αίθουσα 5 (όροφος)

Γ΄2 – Καλουσίδου Ελένη – αίθουσα 1 (όροφος)

Δ΄1 – Σιδηροπούλου Σοφία – αίθουσα 10 (όροφος)

Δ΄2 – Γανοπούλου Κυριακή – αίθουσα 01 (ισόγειο)

Ε΄1 – Κατσαντώνης Ευάγγελος – αίθουσα 7 (όροφος)

Ε΄2 – Τζιώτας Κων/νος – αίθουσα 8 (όροφος)

ΣΤ΄1 – Χατζησάββας Παναγιώτης – αίθουσα 2 (όροφος)

ΣΤ΄2 – Παπαθανασίου Ζωή – αίθουσα 9 (όροφος)

Ολοήμερο – Μουρατίδου Μαρία

Τμήμα Ένταξης – Καραγιάννη Λεωνή

Παράλληλη Στήριξη – Καρυπίδου Αναστασία

Ενισχυτική Διδασκαλία – Πασχαλίδου Ελευθερία

Αγγλικής – Μάρκου Βασιλική

Αγγλικής – Πιπερίδου Ελισάβετ

Γερμανικής – Βουλιουβάση Ελένη

Γαλλικής – Υποδηματοπούλου Παναγιώτα

Φυσικής Αγωγής – Τσιούκα Ανθούλα

Φυσικής Αγωγής – Γιαννουλάτος Νικόλαος

Πληροφορικής – Γαλανός Χρήστος

Μουσικής Αγωγής – Ιτσουαϊντσε Νατέλα

Θεατρικής Αγωγής – Κουτσοπέτρου Ιωάννα (Α΄, Γ΄, Ε΄)

Θεατρικής Αγωγής – Τασούλας Πέτρος (Β΄, Δ΄, ΣΤ΄)

Εικαστικών – Καρακιουλάχ Ελένη

Σχολικό έτος 2013-2014

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθυντής – Γκαλίτσος Χριστόδουλος

Α΄1 – Αλεξοπούλου Παναγιώτα – αίθουσα 3 (όροφος)

Α΄2 – Τσάκωνα Χριστίνα – αίθουσα 4 (όροφος)

Β΄1 – Μουρατίδης Κωνσταντίνος – αίθουσα 1 (όροφος)

Β΄2 – Καλουσίδου Ελένη – αίθουσα 5 (όροφος)

Γ΄1 – Σιδηροπούλου Σοφία – αίθουσα 10 (όροφος)

Γ΄2 – Γκαλίτσος Χριστόδουλος – αίθουσα 01 (ισόγειο)

Δ΄1 – Γανοπούλου Κυριακή – αίθουσα 9 (όροφος)

Δ΄2 – Τζιώτας Κωνσταντίνος – αίθουσα 02 (ισόγειο)

Ε΄1 – Βενιοπούλου Μαριάννα – αίθουσα 8 (όροφος)

Ε΄2 – Ορφανίδης Ιωάννης – αίθουσα 9 (όροφος)

ΣΤ΄1 – Κατσαντώνης Ευάγγελος – αίθουσα 2 (όροφος)

ΣΤ΄2 – Παπαδόπουλος Κλήμαντος – αίθουσα 6 (όροφος)

Ολοήμερο – Μουρατίδου Μαρία

Τμήμα Ένταξης – Τασλάκη Μαρία

Τμήμα Υποδοχής – Μαρέτα Δέσποινα

Συμπλήρωση Ωραρίου – Πανανόπουλος Φώτιος

Ενισχυτική Διδασκαλία – Πασχαλίδου Ελευθερία

Παράλληλη Στήριξη – Παρζήνας Κωνσταντίνος

Αγγλικής – Μάρκου Βασιλική

Αγγλικής – Πετανίδου Όλγα

Αγγλικής – Πιπερίδου Ελισάβετ

Αγγλικής – Χατζηδημητρίου Ολυμπία

Γερμανικής – Βουλιουβάση Ελένη

Φυσικής Αγωγής – Τσιούκα Ανθούλα

Φυσικής Αγωγής – Γιαννουλάτος Νικόλαος

Πληροφορικής – Γαλανός Χρήστος

Θεατρικής Αγωγής – Κουτσοπέτρου Ιωάννα

Εικαστικών – Γρηγοριάδου Ειρήνη

Εικαστικών – Φωτιάδου Κυριακή

Μουσικής Αγωγής – Γουργουλιάτου Ευδοξία

Μουσικής Αγωγής – Κυρατζόπουλος Κων/νος

Σχολικό έτος 2012-2013

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθυντής – Γκαλίτσος Χριστόδουλος

Α΄1 – Μουρατίδης Κωνσταντίνος  – αίθ. 1.3

Α΄2 – Τσάκωνα Χριστίνα – αίθ. 1.4

Β΄1 – Μπάκανου Αγγελική – αίθ. 1.6

Β΄2 – Παπαθανασίου Ζωή – αίθ. 0.1

Γ΄1 – Γανοπούλου Κυριακή – αίθ. 1.9

Γ΄2 – Παπαδόπουλος Κλήμαντος – αίθ. 1.5

Δ΄1 – Μουρατίδου Μαρία – αίθ. 0.2

Δ΄2 – Σιδηροπούλου Σοφία – αίθ. 1.1

Ε΄1 – Κατσαντώνης Ευάγγελος – αίθ. 1.2 (εργαστήριο Φυσικής-Χημείας)

Ε΄2 – Γκαλίτσος Χριστόδουλος – αίθ. 1.10

ΣΤ΄1 – Χατζησάββας Παναγιώτης – αίθ. 1.8

ΣΤ΄2 – Ορφανίδης Ιωάννης – αίθ. 1.7

Τμήμα Ένταξης – Πατρίκα Πηνελόπη

Τμήμα Υποδοχής ΡΟΜΑ – Χριστοδούλου Χρυσούλα – αίθ. Τ.Υ. ΡΟΜΑ

Συμπλήρωση ωραρίου – Αλεξοπούλου Παναγιώτα

Ολοήμερο – Τζιώτας Κωνσταντίνος

Αγγλικής γλώσσας – Μάρκου Βασιλική

Αγγλικής γλώσσας – Φουτσιτζή Μαρία

Γερμανικής – Πάντση Ανθή

Φυσικής Αγωγής – Τσιούκα Ανθούλα

Φυσικής Αγωγής – Γιαννουλάτος Νίκος

Θεατρικής Αγωγής – Παπαγεωργίου Ελένη

Μουσικής Αγωγής – Γουργουλιάτου Ευδοξία

Πληροφορικής – Σπανούδη Δέσποινα


Σχολικό έτος 2011-2012

Διευθύντρια – Κουκουρίκου Αρεστούλα, arkoukou@gmail.com

Υποδιευθυντής – Γκαλίτσος Χριστόδουλος

Α ΄1 ? Μπάκανου Αγγελική

Α΄2 ? Παπαθανασίου Ζωή

Β΄1 ? Τσάκωνα Χριστίνα

Β΄2 ? Μουρατίδης Κωνσταντίνος

Γ΄1 ? Μουρατίδου Μαριάννα

Γ΄2 ? Σιδηροπούλου Σοφία

Δ΄1 ? Ορφανίδης Ιωάννης

Δ΄2 ? Γκαλίτσος Χριστόδουλος

Ε΄1 ? Γανοπούλου Κυριακή

Ε΄2 ? Χατζησάββας Παναγιώτης

ΣΤ΄1 ? Καλουσίδου Ελένη

ΣΤ΄2 ? Αλεξοπούλου Παναγιώτα

Τμήμα Ένταξης ? Χρηστάκη Αναστασία

Τμήμα Υποδοχής ΡΟΜΑ ? Μουρατίδης Λεωνίδας

Συμπλήρωση Ωραρίου ? Κατσαντώνης Ευάγγελος

Ενισχυτική Διδασκαλία ? Δηνώρη Κατερίνα

Ολοήμερο ? Τζιώτας Κωνσταντίνος

Φυσικής Αγωγής ? Τσιούκα Ανθή

Φυσικής Αγωγής ? Γιαννουλάτος Νικόλαος

Αγγλικής γλώσσας ? Μάρκου Βασιλική

Αγγλικής Γλώσσας – Τσίλη Ουρανία

Γερμανικής Γλώσσας – Τσακελίδης Γιώργος

Γαλλικής Γλώσσας – Καλπάκη Αιμιλία

Θεατρικής Αγωγής – Ασικίδου Μαρία

Μουσικής Αγωγής – Γουργουλιάτου Ευδοξία

Πληροφορικής: Παντελίδης Αντώνης

Πληροφορικής: Αυγουστίδου Μαρία

Πληροφορικής: Καλαμάτας Κων/νος