ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ ΤΟΥ ΒΕΡΜΙΟΥ 4ο Δ.ΣΧ. Βέροιας ΣΤ΄2

Crossword

Complete the crossword, then click on "Check" to check your answer. If you are stuck, you can click on "Hint" to get a free letter. Click on a number in the grid to see the clue or clues for that number.
        1       2    3         4                
                                    
                                    
                                    
                      5                
               6      7                   
                                    
                        8              
9                   10                     
                                    
                                    
                        11        12    13      
          14     15       16                    
                                    
                                    
                                    
                                    
                                   17   
                  18     19          20         
        21