Νέα έργα εξοικονόμησης ενέργειας από τον Δήμο Βέροιας

 


Τη δημοπράτηση δυο νέων υποέργων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» (ΕΣΠΑ), που εντάσσονται στην Πράξη «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» εξασφάλισε ο Δήμος Βέροιας, μετά την εκπόνηση των οριστικών μελετών από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, που είχε ως αποτέλεσμα την σύμφωνη γνώμη από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης. Οι δύο εργολαβίες θα προκηρυχτούν αμέσως μετά την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την δέσμευση πίστωσης και την έγκριση των τευχών δημοπράτησης.
1η Εργολαβία

«Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση και εγκατάσταση λέβητα στο 4ο Δημοτικό Βέροιας.», θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ: 2012ΣΕ06180088), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «04-Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη».
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 285.500 ευρώ
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουΤο έργο αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του 4ου δημοτικού σχολείου Βέροιας. Το σχολείο βρίσκεται στο Ο.Τ.259 Δήμου Βέροιας (εντός σχεδίου Βέροιας). Είναι ένα διώροφο κτίσμα, συνολικού εμβαδού 1.492 m² με υπόγειο λεβητοστάσιο. Το έργο δημοπρατήθηκε το 1977 ενώ η κατασκευή του ολοκληρώθηκε το 1981.
Ανήκει στην κατηγορία των σχολικών κτιρίων της δεκαετίας του ?80 και κατασκευάστηκε πριν εφαρμοστεί ο κανονισμός θερμομόνωσης.
Στην υφιστάμενη κατάσταση μέρος των κουφωμάτων έχουν αντικατασταθεί με σύγχρονα ενώ υπάρχει απουσία μονώσεων και ο λέβητας πετρελαίου καλείται να καλύψει τα φορτία της οικοδομής με υψηλή κατανάλωση καυσίμου.
Για την επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης το έργο περιλαμβάνει τις κάτωθι εργασίες:
Γενικές αποξηλώσεις (ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, κλιματιστικές μονάδες, φωτιστικά σώματα, κιγκλιδώματα, υδρορροές κλπ) από τις όψεις του κτιρίου.
Αντικατάσταση μέρους των υφιστάμενων κουφωμάτων με νέα κουφώματα με ενεργειακούς υαλοπίνακες.
Εργασίες εξωτερικής θερμομόνωσης σε όλη την εκτεθειμένη επιφάνεια του κτιρίου (θερμοπρόσοψη και μόνωση οροφής κάτω από υφιστάμενη στέγη).
Αποξήλωση του υφιστάμενου λεβητοστασίου και εγκατάσταση νέου λέβητα, καμινάδας και αυτοματισμών, με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμισή του.
Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης με αντικατάσταση όλων των παλαιών θερμαντικών σωμάτων ΑΚΑΝ με νέα panel.
Δημιουργία νέων κλάδων θέρμανσης με πλήρη αυτονομία, για την εξυπηρέτηση χώρων που λειτουργούν το απόγευμα (ολοήμερο δημοτικό και νηπιαγωγείο).

2Η Εργολαβία
«Το προκηρυσσόμενο έργο με τίτλο: «Βελτίωση μικροκλίματος στην περιοχή συμβολής των οδών Ξενοφώντος & Εθνικής Αμύνης», θα βαρύνει τις πιστώσεις της πράξης με τίτλο «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ» (Σ.Α.Ε. 061/8, κωδ. ΠΔΕ : 2012ΣΕ06180088), η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «04-Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία – Θράκη».
Ο συνολικός προϋπολογισμός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 175.000 ευρώ
Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργουΤο έργο αφορά:
-Τη βελτίωση του μικροκλίματος της περιοχής με εντατικοποίηση της φύτευσης και αντικατάσταση των απλών υλικών επίστρωσης με δάπεδα που περιέχουν ψυχρά υλικά. Φυτεύονται 17 νέα δέντρα (ψευδοπιπεριές) και πληθώρα θάμνων (αγγελικές), με παράλληλη διατήρηση όλων των υπαρχόντων φυτεύσεων. Αντικαθιστώνται τα σκληρά υλικά επίστρωσης (απλές τσιμεντόπλακες, τσιμέντο στην αυλή) ως εξής: α) Στη νησίδα και στην αυλή του σχολείου γίνεται επίστρωση με κυβόλιθους με ψυχρά υλικά, συνολικής επιφάνειας 919 μ2. β) Στα πεζοδρόμια γύρω από το Ο.Τ. 259, γίνεται επίστρωση με πλάκες τσιμέντου με ψυχρά υλικά, συνολικής επιφάνειας 503 μ2.
-Την εξασφάλιση της απρόσκοπτης κινητικότητας για όλους τους πεζούς, τόσο ως προς το πλάτος των πεζοδρομίων (καθαρό πλάτος όδευσης 1,5 μ., με τοποθέτηση όλου του απαραίτητου εξοπλισμού στην παρόδια ζώνη) όσο και ως προς τις απαραίτητες ράμπες και οδηγό τυφλών.
-Τη συνολική βελτίωση της λειτουργικής χρήσης του χώρου, με δημιουργία ενός ελκυστικού υπαίθριου περιβάλλοντος στην μικροκλίμακα της γειτονιάς, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους κατοίκους ποικιλότροπα ως χώρος αναψυχής και παιχνιδιού. Για το σκοπό αυτό, γίνονται ειδικές κατασκευές στη νησίδα πρασίνου, και, συγκεκριμένα, τρεις μεταλλικές πέργκολες ? ?στάσεις σκιάς?, ένα κτιστό καθιστικό εξωτερικής διαμέτρου 3,9 μ., στο νοητό «κέντρο» της νησίδας, και έξι χαμηλά κυκλικά πατήματα, μέσα στο φυτεμένο τμήμα του πάρκου.
Το έργο περιλαμβάνει και τον ηλεκτροφωτισμό με φωτιστικά LEDs εξοικονόμησης ενέργειας σε σιδηροϊστούς ύψους 3 μ., τόσο στη νησίδα πρασίνου όσο και στα πεζοδρόμια περιμετρικά του σχολείου (22 φωτιστικά στο σύνολο).

ΠΗΓΗ: http://veriotis-veria.blogspot.gr/2014/03/blog-post_1220.html

Comments are closed.