Ενεργός Μάθηση για ένα Αειφόρο Σχολείο 

Ανακύκλωση Συσκευών – Δεν είναι παραμύθι 1

Ανακύκλωση Λαμπτήρων – Δεν είναι παραμύθι 2

Το όνειρο των σκουπιδιών – Οικολογική ιστορία για παιδιά, ΚΠΕ Καλαμάτας

[issuu width=420 height=184 backgroundColor=%23222222 documentId=090630164119-bad76412dd414c79ad39138ca1ddf16a name=skoupidia username=kpe-kalamatas tag=tales unit=px id=20237259-ffc9-5597-dc3c-99cc29e479ee v=2]

Το δέντρο είναι που βλέπει – Οικολογική ιστορία για παιδιά, ΚΠΕ Καλαμάτας

[issuu width=420 height=310 backgroundColor=%23222222 documentId=090630161953-97f3bc34e75f44acb5883f89154ab102 name=tree username=kpe-kalamatas tag=tales unit=px id=0467f7ac-7e9a-92bf-f21b-e986627f1c34 v=2]

Απεργία στον Κύκλο του Νερού – Οικολογική ιστορία για παιδιά, ΚΠΕ Καλαμάτας

[issuu width=420 height=297 backgroundColor=%23222222 documentId=090605171654-e89a6c894c7a4dccb4201df0f66b4af2 name=apergia username=kpe-kalamatas tag=fairy unit=px id=77f1fc7a-4bfa-0abe-add6-584c7838e892 v=2]