Δωρεάν εξ αποστάσεως μαθήματα

  1. brainy: για Ε΄ και ΣΤ΄ τάξη, δωρεάν πρόσβαση για όλο το διάστημα που τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά λόγω της εξάπλωσης του κορωνοϊού. Θα πρέπει να γίνει εγγραφή με τα στοιχεία του γονέα.

         https://brainy.gr/

 

2. My School Lessons: Για όλες τις τάξεις, μαθήματα σε διαδραστική μορφή Δωρεάν!

      https://www.schoolessons.gr/