Το Δ.Σ. του συλλόγου μας

Πρόεδρος: Μαυρίδης Στέφανος
Αντιπρόεδρος: Μπέλλα Ευαγγελία
Ταμίας: Κούφα Ιωάννα
Επισκεφτείτε το blog του Συλλόγου για να ενημερωθείτε για τις δραστηριότητές του:

http://sylgonewn4dimver.blogspot.com/