ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2020 – 2021

ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2014

Κανονισμός Λειτουργίας Εργαστηρίων Πληροφορικής 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021

ΕΩΠ_2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ_2020-2021

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΕΩΠ_2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ_2019-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Τ.Υ. 2019-2020

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019

ΕΩΠ_2018-2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2018-2019

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2017-2018

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017

ΕΩΠ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2016-2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2015-2016

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2014-2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2014-2015

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2013-2014

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2013-14

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2013 – 2014

 ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 2013-2014

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2012-13

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ. 2012 – 2013

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2012

 ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2012-2013

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2011-2012

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΟ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 2011-2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 2011-2012

ΕΚΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2011-2012