Μαθαίνω να περιγράφω ένα ζώο, ΤΕ σελ. 38 (πατήστε πάνω στην εικόνα)