Παρασκευή 13 Ιουνίου 2014

Αποφοίτηση των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης του σχολείου μας

Εκπαιδευτικοί: ΣΤ΄1 – Κατσαντώνης Ευάγγελος,  ΣΤ΄2 – Παπαδόπουλος Κλήμαντος