“ΔΙΑΤΡΟΦΗ” – Πρόγραμμα Ευέλικτης Ζώνης Γ1 και Γ2 τάξεων, σχ.έτος 2013-2014

 

“Βερροιαίων νέα” Επετειακή έκδοση σχολικής εφημερίδας για τα 100 χρόνια από την Απελευθέρωση της Βέροιας – Εργασία των μαθητών/τριών της ΣΤ΄2 τάξης του σχολείου μας κατά το σχ.έτος 2012-2013

 

 “Οι εκκλησίες της Βέροιας παλιά και σήμερα” – Εργασία των ΣΤ΄1 και ΣΤ΄2 τάξεων στα πλαίσια υλοποίησης του ομότιτλου Προγράμματος Πολιτιστικών Θεμάτων κατά το σχ. έτος 2011-2012

 

“Τα άλλα παιδιά;” – Εργασία της Ε΄2 τάξης για τη συμμετοχή της στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της UNICEF “Τα παιδιά γράφουν και ζωγραφίζουν τα Δικαιώματά τους το 2012”, σχ.έτος 2011-2012