Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

9.00-9.30 Προσέλευση μαθητών και γονέων

9.30   Αγιασμός

Χαιρετισμός Διευθύντριας – Ενημέρωση για θέματα λειτουργίας

9.45    Είσοδος μαθητών και γονέων  στις τάξεις – Γνωριμία με τους εκπαιδευτικούς

10.00  Αποχώρηση μαθητών

Comments are closed.