ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (20/03/2020)

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες,

Σύμφωνα με πρόταση του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Ημαθίας κ,Μακαρατζή, ζητείται από τους γονείς η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου/φόρμας https://forms.gle/H5Zy2DheS5GZgg7o8 μέχρι την Τρίτη 24 Μαρτίου 2020, το οποίο αφορά την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή κάθε οικογένειας στο πλαίσιο της τηλεκπαίδευσης. Η συμπλήρωση είναι προαιρετική και έχει διασφαλισθεί η ανωνυμία και το απόρρητο των δεδομένων.

Η Δ/ντρια

Κουκουρίκου Αρίστη

Comments are closed.