Για το σχολικό έτος 2020-2021
15-29 Μαΐου 2020, ώρες 10.00-12.00 π.μ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ1.   Επίδειξη Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.2.   Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (έντυπο που θα παραλάβετε από το σχολείο ή θα βρείτε στο Ίντερνετ και θα πρέπει να συμπληρωθεί από γιατρό).3.   Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (λογαριασμός, ΔΕΗ, Τηλεφωνίας, Ύδρευσης, Συμβόλαιο κατοικίας).4.   Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου (θα το ζητήσετε από το Νηπιαγωγείο).
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2020-2021 στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 01-01-2014 έως 31-12-2014.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ
Έντυπο “ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΕΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ”
Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:  1. Οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί. 

2. Οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες όπως,  

• πολύτεκνοι/τρίτεκνοι/μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένοι,  

• πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε. με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα, και δεν είναι ενταγμένα στις λειτουργούσες Δ.Υ.Ε.Π. 

• Η εγγραφή των μαθητών/τριών που ανήκουν σε Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες (Ρομά, προσφυγόπουλα) στο Ολοήμερο Πρόγραμμα γίνεται χωρίς προϋποθέσεις.

Όρια 4ου Δ.Σχ. – 4ου Ν/γείου Βέροιας

Η Διευθύντρια του σχολείου

Κουκουρίκου Αρεστούλα

Comments are closed.